شگفتی های برگ

*نوعی نخل در جزایر ماسکارین(در اقیانوس هند)و آمریکای جنوبی یافت میشود که بزرگترین برگ ها را دارد،به طوری که پهنای برگ های آن ممکن است تا بیست مترو دمبرگ آنها تا چهار متر طول داشته باشد!                                                                                                 *با شروع پائیز،اغلب درختان برگ های خود را از  دست میدهند.در این زمان ،هوا به تدریج سرد و سرد تر می شود و نور کمتری از خورشید به زمین می رسد.درختان نیز با از دست دادن برگ ها یشان اعمال حیاتی،مانند تنفس و غذا سازی(فتوسنتز)را متوقف می کنند و مثل بسیاری از جانوران،زمستان را در خواب  می گذرانند.            

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 7:12  توسط  محمدی  |